Historie penzionu

Současná podoba vychází ze stavu zámečku, který byl roku 1837 vystaven na troskách, a který sloužil jako administrativní budova ke správě statků rodu Dlouhoveských, některé stavební prvky jsou patrny dodnes.

Historie Kraselova

První písemná zmínka o Kraselově je sice až z roku 1356, ale tradice mluví o osídlení zdejší krajiny panem Kraselem a o jeho hradu (tvrzi) už ve století devátém. Majitelé Kraselova se měnili v průběhu staletí často. V roce 1645 Adam Záborský z Brloha opravil po předchozím vpádu Buquoyovy armády nejen zdejší kostel sv.Vavřince (postavený roku 1384), ale z trosek tvrze postavil zámeček a při něm pivovar. Už půl století poté je však zámeček Balbínem nazván zříceninou.

Rod Dlouhoveských

Roku 1679 koupil tvrz Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé vsi, světící biskup pražský a probošt svatovítské kapituly. Spojením s Němčicemi vytvořil s obou rodový statek.

Současná podoba vychází ze stavu zámečku, který byl roku 1837 vystaven na troskách, a který sloužil jako administrativní budova ke správě statků rodu Dlouhoveských, některé stavební prvky jsou patrny dodnes. Architektonicky významný je vjezd do Kraselovksého Dvora, který tvoří raně barokní brána s volutovým nástavcem s malovaným sv. Janem Nepomuckým a erbem Dlouhoveských.

Erb rodu Dlouhoveských

Historie Kraselova

První písemná zmínka o Kraselově je sice až z roku 1356, ale tradice mluví o osídlení zdejší krajiny panem Kraselem a o jeho hradu (tvrzi) už ve století devátém. Majitelé Kraselova se měnili v průběhu staletí často. V roce 1645 Adam Záborský z Brloha opravil po předchozím vpádu Buquoyovy armády nejen zdejší kostel sv.Vavřince (postavený roku 1384), ale z trosek tvrze postavil zámeček a při něm pivovar. Už půl století poté je však zámeček Balbínem nazván zříceninou.

Od 90. let 20 století

Během druhé poloviny 20. století zámeček sloužil pro potřeby místního JZD. To ho v 90. letech opustilo v dezolátním stavu.

V současné době je alespoň část původního dvora po náročné rekonstrukci a původní tvrz uvítá své hosty pod názvem Penzion U sv. Jana. Na návsi Kraselova se totiž nachází socha sv. Jana Nepomuckého, nalevo od sochy je již zmíněná brána do Kraselovského Dvora.